Privacy Statement

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van

persoonsgegevens via bouwgezond.nl welke gehost wordt binnen

Nederland. Verder genoemd: website.


BouwGezond is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw

persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Onze contactgegevens zijn:


BouwGezond.nl / AndersVerBouwen

Zanddijk 14

7025 DG Halle

Mail: info@bouwgezond.nl


BouwGezond respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze

website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk

zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden

diensten. Deze website bevat de mogelijkheid om u te abonneren op

de nieuwsbrief van BouwGezond, om direct contact met ons op te

nemen en om diverse documenten zoals databladen te downloaden.

We leggen de persoonsgegevens vast die u ons stuurt via deze

formulieren om aan uw verzoek te kunnen voldoen.


De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform

de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Met dit Privacy

Statement wil BouwGezond u informeren over de verwerking van uw

persoonsgegevens door BouwGezond via onze website. Voor vragen

kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons

opnemen.


Welke gegevens verzamelen wij?

BouwGezond verzamelt alleen persoonsgegevens die u aan ons

verstrekt via contact-, inschrijf- en download formulieren op onze

website. In het geval van een contact of download aanvraag

verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam

• Email

• Telefoon

Daarnaast kunt u ervoor kiezen uw bedrijfsnaam of persoonlijke

informatie via een berichtenveld aan ons te verstrekken. Wij

gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag en/ of

download aanvraag van passende reactie te voorzien.


Voor de inschrijving van de nieuwsbrief vragen wij u uw naam en emailadres

te verstrekken, zodat wij u periodiek onze nieuwsbrief

kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf

mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief wanneer u deze

informatie niet langer wenst te ontvangen.


Cookies

Deze websites maken daarnaast gebruik van analytische cookies. In

sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de

verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door

middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden

alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites

en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het

gebruik van cookies, zie onze cookie policy.


Voor welke doelen worden deze gegevens

vastgelegd?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden

alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen

wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de

nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Wanneer u

gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document

download, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om

contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de

gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u

persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten

kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te

nemen over het gevraagde document. Bij het inschrijfformulier heeft

u ook de mogelijkheid om de optie in te schakelen waarbij u op de

hoogte blijft van relevant nieuws. In het geval u hiervoor kiest

worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u op incidentele

basis relevante informatie toe te sturen.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens

bewaard?

BouwGezond bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is

voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Wanneer u zich

uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd uit

onze systemen. Uw gegevens aangeleverd bij het contact of

download formulier worden bewaard zolang nodig voor de

uitvoering van onze dienstverlening. Na afloop worden uw gegevens

nog maximaal twee jaar bewaard voor analyse doeleinden.


Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Als service bedrijf hecht BouwGezond veel waarde aan uw privacy.

Wij nemen daarom organisatorische en technische

beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins

onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij

werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met

versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met

betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.


Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan

derden?

BouwGezond verkoopt noch verstrekt uw persoonsgegevens aan

derde partijen, tenzij wij daartoe gedwongen worden door een

wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek

van een opsporingsautoriteit. Mocht het voor de uitvoering van onze

dienstverlening noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen

met derden vragen wij u eerst om toestemming hiervoor.


Derden-dienstverleners

BouwGezond kan gebruik maken van derden voor het verlenen van

bepaalde diensten.


Waar kan ik een verzoek indienen om mijn

persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren

of te laten verwijderen?

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u een

verzoek indienen per e-mail: info@BouwGezond.nl


Om zeker te weten dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft,

vragen we u bij uw verzoek een kopie van uw wettelijk

identiteitsbewijs mee te sturen met daarbij uw Burger Service

Nummer en foto daarin onleesbaar gemaakt.


Na uw verzoek tot toegang kunt u wijziging of verwijdering van uw

gegevens vragen. Dit is mogelijk indien:

• De persoonsgegevens onjuist zijn;

• De persoonsgegevens onvolledig zijn, of niet relevant voor het

doel waarvoor ze waren verstrekt;

• De persoonsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd

met de wet.

Als BouwGezond wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via

deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal

dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden

gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen

via e-mail. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4

augustus 2017.