Ecosol funderings techniek

Een slimme en kosten beparende funderings techniek, ideaal in combinatie met KLB bouwblokken.

EcoSol

De voordelen van de EcoSol fundering

Aanzienlijk efficiëntere bedrijfsvoering

Met de revolutionaire funderingstechniek van Imagine Engineering verbetert de kwaliteit van de fundering sterk. Dat is het belangrijkste. Daarnaast zijn er een groot aantal andere voordelen die interessant voor u zijn.


Onafhankelijk van bodemstructuur

Bij traditionele funderingen, zoals bijvoorbeeld bij paalfunderingen het geval is, dient u rekening te houden met onstabiele bodemstructuren. Doordat we een massieve plaat construeren en niet de grond ingaan, bent u ook niet afhankelijk van die bodemstructuren. Dat maakt het makkelijker om te bouwen.

Onafhankelijk van grondwaterstand

Paalfunderingen die voor hun draagkracht (deels) afhankelijk zijn van kleef, zijn gevoelig voor wijzigingen in de grondwaterstand. Bij verlaging van de grondwaterstand gaat de fundering aan de constructie hangen. Doordat de EcoSol fundering slechts in de toplaag wordt toegepast is het effect van een wijzigende grondwaterstand onder het gebouw niet anders dan die van het omliggende terrein.

Een kortere bouwtijd

De bouwtijd van uw projecten wordt aanzienlijk verkort. In de basis komt het erop neer dat u grond op de bouwlocatie veel minder diep hoeft af te graven. We hebben slechts de bovenlaag nodig en creëren daarmee een massieve plaat die zich organisch hecht aan de ondergrond. Daarbij heeft u veel minder voorbereidingstijd nodig om een project op te starten en af te ronden.

Minder overlast

Een kortere bouwtijd betekent ook minder overlast voor omwonenden. De hinder die er is, is van kortere duur. Er is geen geluids- en trillingsoverlast omdat er niet geheid hoeft te worden. Of doordat vrachtwagens af en aan rijden.

Lichter bouwen

Traditioneel wordt het gewicht van de vloer van een gebouw afgedragen op de funderingsbalken, die op hun beurt weer op de funderingspalen staan. Door de vloer direct af te dragen op de ondergrond kunnen de funderingsbalken beduidend lichter worden. Hierdoor wordt ook het aantal palen sterk gereduceerd, zelfs zo ver, dat de palenfundering kan worden weggelaten. Het toepassen van een EcoSol fundering biedt daardoor een sterke reductie op de hoeveelheid gebruikte materialen en daarmee de kosten.

Imagine Engineering © 2016. All Rights Reserved.Ecosol fundering